به‌روزرسانی میان افزار

 
میان افزار جدید به صورت دوره ای منتشر می شود تا عملکردهای جدید اضافه کنید یا مشکلات مربوط به عملکردهای موجود را برطرف کنید. اگر یک میان افزار جدید در دسترس قرار گرفت، از مراحل زیر برای به‌روزرسانی آن روی دستگاه پیروی کنید. جهت به‌روزرسانی میان افزار، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.
آمادگی برای به‌روزرسانی میان افزار
آخرین داده های میان افزار را از Canon در یک رایانه ذخیره کنید.
چنانچه به‌روزرسانی میان افزار به صورت صحیح اجرا نشود، محض احتیاط از داده ها و تنظیمات دستگاه پشتیبان گیری کنید.
نکته مربوط به روند به‌روزرسانی
دستگاه در طول روند به‌روزرسانی میان افزار مجدداً راه اندازی می شود، اما اگر کارها باقی بمانند، روند به‌روزرسانی مختل خواهد شد.
در طی روند به‌روزرسانی، صفحه چندین بار عوض می شود. ممکن است تغییر صفحه مدتی طول بکشد، اما مرورگر را تا تکمیل روند به‌روزرسانی نبندید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [License/Other]  [Register/Update Software] کلیک کنید.
4
روی [Manual Update] کلیک کنید.
5
روی [Browse...] کلیک کنید و به‌روزرسانی میان افزار را جهت استفاده انتخاب نمایید و سپس روی [Update] کلیک کنید.
زمانی که پیام [The firmware update has been interrupted because there are one or more unfinished jobs. Restart the device manually in order to apply the update.] نمایش داده شد، دستگاه را خاموش کنید و مجدداً روشن کنید. خاموش کردن/راه اندازی مجدد دستگاه
6W1Y-0AW