مدیریت دستگاه از رایانه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

می توانید از راه دور با مرورگر وب رایانه خود دستگاه را هدایت کنید تا عملیات هایی نظیر بررسی وضعیت چاپ، تغییر تنظیمات دستگاه یا ویرایش Address Book اجرا شوند. این ویژگی مناسب به شما امکان می دهد در حالی که پشت میز خود نشسته اید، دستگاه را هدایت کنید. جهت اجرای عملیات از راه دور، آدرس IP دستگاه در مرورگر وب خود را وارد کنید و صفحه پورتال Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را باز کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره نیازمندی های سیستم برای Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، به مشخصات سیستم بروید.
نحوه استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
این بخش مراحل ورود Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) و ویژگی های صفحه اصلی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را توضیح می دهد.
 
بررسی وضعیت اسناد در حال انتظار و دستگاه
این بخش توضیح می دهد که چگونه وضعیت اسناد کپی شده، چاپ شده، ارسال و دریافت شده و همچنین اطلاعات خطا و تعداد کاغذهای باقی مانده را بررسی کنید.
 
سایر قابلیت های موجود با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
این بخش سایر قابلیت های مناسبی را توضیح می دهد که می توانند از طریق رایانه و با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) اجرا شوند، مانند ویرایش Address Book، بررسی فایل ها در صندوق ورودی فاکس/فاکس اینترنتی از طریق رایانه و پشتیبان گیری از تنظیمات دستگاه در صورتی که به آنها نیاز شود.
 
هنگام استفاده از سرور پراکسی
شما نمی توانید از طریق سرور پراکسی به دستگاه دسترسی پیدا کنید. اگر یک سرور پراکسی در محیط شما استفاده می شود، مرورگر وب خود را پیکربندی کنید تا از سرور پراکسی میانبر بزند و مستقیماً به دستگاه دسترسی پیدا کند.
6W1Y-0A4