انجام چاپ در زمانی مشخص (چاپ زمان بندی شده)

 
می توانید زمانی را برای شروع چاپ تنظیم کنید، که هنگام چاپ اسناد زیاد در شب یا غیره مفید است.
برای استفاده از عملکردهای چاپ زمان بندی شده، باید <Forced Hold> را از قبل روی <Off> تنظیم کنید. <Forced Hold>
برای استفاده از چاپ زمان بندی شده، لازم است <Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> را از قبل روی <Off> تنظیم کنید.
وقتی <Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> روی <On> تنظیم شود، کارهای چاپی زمان بندی شده حذف می شوند.

ارسال اسناد برای چاپ زمان بندی شده از رایانه

1
سند را باز کنید و صفحه چاپ را نمایش دهید.
برای دریافت اطلاعات درباره نمایش دادن صفحه چاپ، به راهنمای برنامه مراجعه کنید.
2
دستگاه را انتخاب کنید و روی [Details] یا [Properties] کلیک کنید.
3
گزینه [Scheduled Print] را برای [Output Method] انتخاب کنید.
4
[Print Start Time] را در [Scheduled Print Details] مشخص کنید و روی [OK] کلیک کنید.
5
در صورت نیاز تنظیمات چاپ را پیکربندی کنید و روی [OK] کلیک کنید.
6
روی [Print] یا [OK] کلیک کنید.
سند به دستگاه ارسال می شود.
کارهای چاپی زمان بندی شده، طبق زمان تنظیم شده در دستگاه اجرا می شوند. از قبل مطمئن شوید که زمان تنظیم شده در دستگاه با رایانه مطابقت داشته باشد.
اگر یک کار چاپی بیشتر از 24 قبل زمان بندی شود، کار لغو می شود.
زمان شروع چاپ بین 0:00 و 23:59 در صفحه درایور چاپگر مشخص می شود، اما زمان به شکل سال، ماه، روی، ساعت، دقیقه، و ثانیه پردازش می شود (که ثانیه همیشه روی 0 ثابت است).

بررسی کارهای چاپی زمان بندی شده

1
<Print> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Scheduled Print> را فشار دهید و کارهای چاپی در انتظار خروج را بررسی کنید.
تاریخ و زمان چاپ زمان بندی شده را می توان در <Scheduled> بررسی کرد.
برای حذف کار چاپی، سند را انتخاب کنید و <Delete Job> را فشار دهید.
کارهای چاپی زمان بندی شده بعد از اجرا حذف می شوند. این کارها در قسمت <Jobs Printed> نیز نشان داده نمی شوند.
6W1Y-064