اگر دستگاه کار نمی کار نمی‌کند

اگر هنگام استفاده از دستگاه مشکلی روی داد، پیش از تماس با فروشنده مجاز محلی Canon موارد زیر را بررسی کنید.

ابتدا این موارد را بررسی کنید

آیا پیامی روی نمایشگر صفحه لمسی نمایش داده می شود؟

اگر هنگام کار بار دستگاه مشکلی روی دهد، پیامی روی نمایشگر صفحه لمسی نشان داده می شود.
یک پیام یا شماره که با "#" شروع می شود (یک کد خطا) نشان داده می شود

نشانگر برق اصلی خاموش شده است؟

اگر نشانگر برق اصلی حتی با وجود "روشن" بودن کلید برق، روشن نمی شود، پریز برق را بررسی کنید.

آیا روشن است؟

اگر روشن است، را فشار دهید تا "حالت خواب" لغو شود.

آیا دستگاه به درستی به رایانه وصل شده است؟

اتصال شبکه دستگاه و رایانه را بررسی کنید.
تنظیم محیط شبکه

اگر دستگاه به عملیات رایانه پاسخ نمی دهد

دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.

اگر دستگاه حتی با وجود روشن بودن پاسخ نمی دهد، کلید اصلی برق دستگاه را خاموش کنید (خاموش کردن دستگاه). مطمئن شوید که کابل برق به درستی وصل است، بعد از خاموش شدن نشانگر حداقل 10 ثانیه منتظر بمانید و سپس دوباره کلید برق اصلی دستگاه را روشن کنید (روشن کردن دستگاه).

بررسی کنید که آیا درایور دستگاه به درستی نصب شده است.

برای دریافت اطلاعات درباره نصب درایور، به نصب درایورها رجوع کنید.

بررسی کنید آیا آدرس IP دستگاه درست است.

تنظیمات آدرس IP را بررسی کنید و آنها را درصورت اشتباه بودن تغییر دهید. برای کسب اطلاعات درباره تنظیمات، به تنظیم با استفاده از راهنمای تنظیم مراجعه کنید.

وقتی صفحه تأیید اعتبار (صفحه ورود به سیستم) نشان داده شد

به عنوان کاربر ثبت شده به سیستم وارد شوید.

وقتی صفحه تأیید اعتبار (صفحه ورود به سیستم) نشان داده شد، برای ادامه کار با دستگاه باید به عنوان یک کاربر ثبت شده به سیستم وارد شوید.
ورود به دستگاه
6W1Y-0HS