ورود به دستگاه

وقتی صفحه ورود به سیستم نمایش داده می‌شود، کاربران مجاز ثبت شده باید برای ادامه کار با ماشین، به سیستم وارد شوند. برای ورود به سیستم، هر کاربر باید نام کاربری و کلمه عبور مربوط به خود را وارد کند. این کار امنیت دستگاه را تضمین می‌کند. بعلاوه، کاربران می‌توانند با سفارشی‌سازی (شخصی سازی) نمایشگر و تنظیمات براساس اولویت‌های خود، به راحتی از دستگاه استفاده کنند. موارد نشان داده شده در صفحه ورود به سیستم، بسته به تنظیمات مدیریتی کاربر متفاوت است. براساس مواردی که نشان داده می‌شود، عملیات ورود را انجام دهید.
برای عملکردها و تنظیماتی که می‌توان شخصی‌سازی کرد، به فهرست مواردی که می‌توان شخصی‌سازی کرد رجوع کنید.
اگر از عملکرد "شخصی سازی" استفاده نمی‌کنید، <Enable Use of Personal Settings> (<Enable Use of Personal Settings>) را روی <Off> تنظیم کنید.
اگر <Auto Reset Time> تنظیم شده باشد، وقتی در مدت زمان مشخصی هیچ عملیاتی توسط کاربر انجام نشود، کاربر به طور خودکار از سیستم خارج می‌شود. <Auto Reset Time>

وقتی صفحه ورود نام کاربری و کلمه عبور نمایش داده می‌شود

 
از صفحه کلید روی صفحه برای وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور استفاده کنید.
1
<User Name> را فشار دهید.
اگر حافظه پنهان ورود کاربر موجود باشد، می‌توانید نام کاربری را از فهرست کشویی سابقه ورود نیز انتخاب کنید. وقتی نام کاربری انتخاب شد، <Password> را فشار دهید و به مرحله 3 بروید.
2
نام کاربری را وارد کنید و <Next> را فشار دهید.
3
کلمه عبور را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
4
مقصد ورود به سیستم را از فهرست کشویی <Login Destination> انتخاب کنید و <Log In> را فشار دهید.
اگر ورود موفقیت آمیز باشد، عملکردهای دستگاه دردسترس قرار خواهد گرفت.
بعد از اینکه استفاده شما از دستگاه تمام شد، <Log Out> یا را برای خروج فشار دهید.
می‌توانید مشخص کنید کلمه عبور واردشده درحین ورود در حافظه پنهان ذخیره شود یا نه. <Prohibit Caching of Authentication Password>
اگر <Display Button to Change Password on Settings Menu> را روی <On> تنظیم کنید، می‌توانید کلمه عبور را از در سمت راست بالای صفحه ورود تغییر دهید. <Display Button to Change Password on Settings Menu>
می‌توانید مشخص کنید حافظه پنهان ورود کاربر ذخیره یا حذف شود. <Number of Caches for Login Users>
6W1Y-026