המגש הרב-תכליתי

השתמש במגש הרב-תכליתי כאשר אתה רוצה להדפיס על סוג נייר שונה מזה שנטען במגירת הנייר, כגון תוויות או נייר העתקה.

הרחבת מגש

משוך החוצה את הרחבת המגש בעת טעינת נייר גדול.

מגש עזר

משוך החוצה את הרחבת המגש בעת טעינת נייר גדול.

מכווני ההחלקה

כוונן את מכווני הנייר בדיוק לרוחב של הנייר הנטען, כדי להבטיח הזנה של הנייר ישר לתוך המכשיר.

מגש נייר

בעת טעינת נייר, פתח את מגש הנייר.
6W21-01H