הפעלה בסיסית

פרק זה מתאר פעולות בסיסיות כגון כיצד להשתמש בלוח הבקרה ובתצוגת מסך המגע, וכן כיצד לטעון נייר ומסמכי מקור.

חלקים ותפקידיהם

חלק זה מתאר את החלקים החיצוניים והפנימיים של המכשיר ואת הפונקציות שלהם, וכמו כן, גם את אופן השימוש במקשים בלוח הבקרה. חלקים ותפקידיהם

הפעלת המכשיר

חלק זה מסביר כיצד להפעיל ולכבות את המכשיר. הפעלת המכשיר

שימוש בתצוגת מסך המגע

חלק זה מסביר כיצד להשתמש בלחצנים בתצוגת מסך המגע לביצוע פעולות שונות, כגון כוונון ההגדרות ובדיקתן. חלק זה מסביר כיצד להזין טקסט ומספרים, שהם הכרחיים לביצוע פעולות כגון רישום מידע בפנקס הכתובות ושליחת פקסים. שימוש בתצוגת מסך המגע

כניסה למכשיר

סעיף זה מסביר כיצד להיכנס למערכת כאשר מופיע מסך כניסה. כניסה למכשיר

הצבת מסמכי מקור

סעיף זה מסביר כיצד להציב מסמכי מקור על משטח הזכוכית ובמזין. הצבת מסמכי מקור

טעינת נייר

סעיף זה מסביר כיצד לטעון את הנייר במגירת הנייר ובמגש הרב-תכליתי. טעינת נייר

התאמה אישית של תצוגת מסך המגע

סעיף זה מסביר כיצד לסדר לחצנים ולהתאים אישית תפריטים על מנת להקל על השימוש במסכים המוצגים בתצוגת מסך המגע. התאמה אישית של תצוגת מסך המגע

ציון הגדרות הצליל

סעיף זה מסביר כיצד לציין את ההגדרות של צלילים, כגון אלה המושמעים בסיום שליחת פקס או במקרה של שגיאה. הגדרת צלילים

מעבר למצב שינה

סעיף זה מסביר כיצד להגדיר את מצב השינה. מעבר למצב שינה

רישום יעדים

סעיף זה מסביר כיצד לרשום יעדים בפנקס הכתובות או בלחצני one-touch (נגיעה אחת) לצורך שליחת פקס או מסמכים שנסרקו. רישום יעדים
6W21-019