חלקים ותפקידיהם

סעיף זה מתאר את חלקי המכשיר (הצד הקדמי והפנים) ואת אופן הפעולה שלהם. סעיף זה גם מתאר כיצד להניח מסמכי מקור וכיצד לטעון נייר, וכן את השמות של המקשים בלוח הבקרה והשימוש בהם. קרא סעיף זה כדי לקבל טיפים על אופן השימוש הנכון במכשיר.
6W21-01A