מגירת הנייר

מגש נייר 2 הוא אופציונלי עבור Cassette Feeding Module-AK
מגירת נייר 1
מגירת נייר 2

מכוון נייר (מכוון קדמי)

לחץ על החלק העליון של המכוון הקדמי והחלק אותו.

מכוון נייר (מכוון ימני)

לחץ על החלק העליון של המכוון הימני והחלק אותו.

מכוון נייר (מכוון קדמי)

שחרר את ידית המנעול והחלק את המכוון הקדמי ליישורו בגודל הנייר לטעינה.

מכוון נייר (מכוון ימני)

חבר את מכוון הנייר הימני בהתאם לגודל הנייר לטעינה.
6W21-01J