לצלם ביעילות

ניתן לחסוך בנייר באמצעות צילום מספר מסמכי מקור על גיליון נייר אחד, או באמצעות בדיקת תוצאות הצילום לפני ביצוע שמצלמים עותקים שלו. ניתן גם לשפר את היעילות באמצעות צילום מסמכי מקור בגדלים שונים יחד, או שילוב בין מסמכי מקור שנסרקו עם הגדרות שונות על מנת לצלם אותם יחד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6W21-03U