צילום של מספר מסמכי מקור על דף אחד (N on 1)

 
ניתן לצלם מספר עמודים של מסמכי מקור על גבי גיליון נייר אחד. פונקציה זו מאפשרת לצלם תוך שימוש בכמות נייר קטנה יותר מאשר מספר העמודים במסמך המקור.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <‏N ב-1>.
5
בחר את אופן סידור הדפים ובחר את גודל מסמך המקור ואת גודל הנייר המשמש לצילום.
בחר כמה עמודים יסודרו על גבי גיליון נייר אחד. ניתן לשנות גם את סדר הסידור.
כדי להפיק צילומים דו-צדדיים או לסרוק מסמכי מקור דו-צדדיים לצורך הפקת צילומים חד-צדדיים, לחץ על <הגדרות דו-צדדי>. למידע נוסף על הגדרה זו, ראה "צילום דו-צדדי" בשלב 4 של פעולות צילום בסיסיות.
לחיצה על <שינוי> ב-<גודל מקור> מאפשרת לבחור את גודל מסמך המקור, ולחיצה על <שינוי> ב-<גודל הנייר> מאפשרת לבחור את גודל הנייר.
6
לחץ על <אישור> <סגירה>.
7
לחץ על .
הצילום יתחיל.
כל מסמכי המקור חייבים להיות בגודל זהה.
אם תגדיר <‏N ב-1>, האפשרות <Shift>תוגדר אוטומטית כ-<מרכז>.
6W21-03W