כוונון איכות התמונה

 
ניתן לסרוק באיכות תמונה אופטימלית המתאימה לסוג מסמך המקור. לדוגמה, ניתן להפיק גוון צבע יפהפה עבור מסמכי מקור הכוללים תמונות, ולעומת זאת להגדיר ניגודיות חדה עבור מסמכי מקור הכוללים טקסט בלבד וכך להפוך אותם לקלים יותר לקריאה.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
לחץ על <אפשרויות>  <סוג מקור>.
5
בחר את סוג מסמך המקור ולחץ על <אישור>.
כדי לכוונן את רמת העדיפות עבור טקסט/תמונה, לחץ על <התאמת רמה> בחר <עדיפות טקסט> או <עדיפות תצלום>.
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל.
אם מתרחשת התופעה המכונה "גליות" (moire; הפרעה בצורת תבנית של פסים) כאשר סורקים מסמך מקור, יש לכוון את החדות. כוונון החדות בעת הסריקה (חדות)
6W21-06H