כוונון החדות בעת הסריקה (חדות)

 
ניתן לסרוק את התמונה עם קווי מתאר וקווים ברורים באמצעות הגדלת החדות, או לרכך את התמונה באמצעות הקטנת החדות. השתמש בפונקציה זו כאשר ברצונך לחדד טקסט ותרשימים מטושטשים, או להקטין את הגליות (moire; הפרעה בצורת תבנית בוהקת, גלית) כדי להחליק את התמונה המוגמרת.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ושליחה>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הסריקה הבסיסיות. מסך תכונות הסריקה הבסיסיות
4
לחץ על <אפשרויות>  <חדות>.
5
כוונן את החדות ולחץ על <אישור>.
כדי לחדד טקסט מטושטש, כוונן את הבקרה ל-<גבוה>.
כדי להפחית את הגליות (moire) בסריקת מסמכי מקור הכוללים תמונות מודפסות, כגון מגזינים וחוברות, כוונן את הבקרה ל-<נמוך>.
6
לחץ על <סגירה>.
7
לחץ על .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה/שמירה תתחיל.
6W21-06K