<נגישות>

סעיף זה מתאר הגדרות לשיפור הנגישות, כגון המהירות שבה אותו התו מוזן באופן חוזר ונשנה כאשר לוחצים לחיצה ארוכה על מקש, והיפוך הניגודיות של תצוגת מסך המגע.
<הגדרות חזרה על מפתח>
  <העדפות> <נגישות>
באפשרותך להגדיר את משך הזמן שלאחריו תתחיל חזרה על תווים כאשר לוחצים לחיצה ארוכה על מקש בתצוגת מסך המגע, וכן את מרווח הזמן בין החזרות.
<הפוך צבעי מסך>
  <העדפות> <נגישות>
ניתן להפוך את צבעי המסך בתצוגת לוח המגע. אם אתה מתקשה להציג את התצוגה גם לאחר התאמת הבהירות, נסה לציין הגדרה זו.
<שימוש בפונקציית החלקה מהירה>
  <העדפות> <נגישות>
באפשרותך להגדיר האם ניתן יהיה להשתמש בפעולות המתבצעות בהחלקה במהירות.
6W21-0LC