<העדפות>

פריט
תיאור
סעיף זה מתאר כיצד לרשום את הגדרות הנייר.
סעיף זה מתאר את הגדרות התצוגה עבור תצוגת מסך המגע.
סעיף זה מתאר את הגדרות הטיימר והגדרות צריכת החשמל.
סעיף זה מתאר את הגדרות הרשת.
סעיף זה מתאר את הגדרות ה-USB.
סעיף זה מתאר הגדרות לשיפור הנגישות, כגון מהירות החזרה כאשר לוחצים על מקשים ומחזיקים אותם, או האם יש להשתמש בפעולות המתבצעות בהחלקה במהירות.
6W21-0EX