התאמת איכות תמונה

למידע על הפריטים ("A", "B", "C", ו"לא") בעמודה "Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)", ראה Import All Function (פונקציית ייבוא כולל).
פריט
תיאור הגדרות
DeviceAdmin
NetworkAdmin
ניתן להגדרה בממשק המשתמש המרוחק
Import All Function (פונקציית ייבוא כולל)
Name of Item When Exporting with the Remote UI (שם הפריט בעת ייצוא באמצעות ממשק המשתמש המרוחק)
התאם הדרגתיות באופן אוטומטי
בחירת נייר, <‏‏התחל הדפסה>, <התחל סריקה>
כן
כן
לא
לא
-
תיקון צפיפות
<צילום>: <בהיר>, <כהה> (9 רמות)
<שליחה/סריקה ואחסון בשחור-לבן (מלבד בתיבת דואר)<בהיר>, <כהה> (9 רמות)
<סריקה בצבע עבור שליחה/סריקה ושמירה>: <בהיר>, <כהה> (9 רמות)
כן
כן
לא
C
Settings/Registration Basic Information
זום בהתאמה עדינה
<X>:
-1.0 % עד 0 % עד +1.0 % (בהפרשים של 0.1 % )
<Y>:
-1.0 % עד 0 % עד +1.0 % (בהפרשים של 0.1 % )
כן
כן
לא
A
Settings/Registration Basic Information
עיבוד מיוחד
מצב מניעת טשטוש תמונה
<כבוי>, <מצב 1>, <מצב 2>, <מצב 3>
כן
לא
כן
B
Settings/Registration Basic Information
עדיפות פרוד'/איכות תמונה עבור גליל לחץ גבוה לקיבוע
<עדיפות לפרודוקטיביות 1>, <עדיפות לפרודוקטיביות 2>, <עדיפות לאיכות>
כן
לא
כן
B
Settings/Registration Basic Information
עדיפות פרוד'/איכות תמונה עבור פלט מסתובב
<עדיפות לפרודוקטיביות>, <עדיפות לאיכות>
כן
לא
כן
B
Settings/Registration Basic Information
6W21-0CU