Reservera jobb

Du kan reservera utskriftsjobb även när maskinen skriver ut eller väntar på att bearbeta ett jobb.
Du kan reservera utskrift i följande fall:

Medan maskinen väntar

Du kan ange utskriftsinställningar medan maskinen är i vänteläge. Detta kan vara direkt efter att du slagit på maskinen eller efter att du rensat ett pappersstopp. Utskriften startar automatiskt när maskinen är klar.

Under pågående utskrift

Du kan ange utskriftsinställningar för ett nytt jobb medan maskinen skriver ut. Utskriften startar när det pågående jobbet är klart.
OBS!
Du kan reservera utskrift medan maskinen är satt i väntläge i följande situationer:
Från det att maskinen startas till det att den är klar att skriva ut
Efter att du rensat ett pappersstopp
Direkt efter att stängt en lucka på huvudenheten eller en tillvalsenhet, t.ex. en efterbehandlare

Arbetsgång för reserverad utskrift

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
Om det popup-fönster visas som indikerar att maskinen skriver ut eller väntar på att skriva ut, trycker du på [Stäng].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Starta utskrift].
Om du vill ändra utskriftsinställningarna, ange önskade utskriftsinställningar → tryck på [Starta utskrift].
Om du reserverar ett utskriftsjobb medan maskinen skriver ut, påbörjas utskrift så snart de aktuella jobbet har slutförts. Om du överskrider det maximala antalet jobb som kan reserveras följer du meddelandet som visas för att utföra åtgärden igen.
OBS!
Du kan ange högst sex reserverade jobb, inklusive det pågående jobbet. Om du väljer sju eller fler filer för utskrift samtidigt, visas en skärm för bekräftelse. Avbrottsutskrifter räknas emellertid inte.
Du kan ange olika utskriftslägen och papperskällor för varje reserverat jobb.
För mer information om papperstyper, se "Tillåtet pappersmaterial"
Du kan inte reservera ett utskriftsjobb om maskinens minne blir fullt.
6Y5R-12L