Skicka en fil

Du kan skicka filer som har lagrats i brevlådor.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Skicka].
OBS!
Du kan välja och skicka högst 32 filer som har lagrats i samma brevlåda.
Högst 999 sidor kan skickas vid ett och samma tillfälle.
3.
Ange mottagaren.
Om mottagaren har lagrats i adressboken:
Läs följande, beroende på typ av adressbok.
Scanna och skicka:
Om mottagaren har lagrats under en snabbvalsknapp:
E-post, I-Fax, Filserver:
Om mottagaren inte har lagrats i adressboken:
Läs följande utförliga procedurer i enlighet med den adress eller server som ska anges.
Om mottagaren har lagrats i Favoritinställningar:
Om du vill ange Cc- och/eller Bcc-adresser:
VIKTIGT!
Om du sätter en adresstyp till "På" i [Begränsa ny mottagare], kan du inte ange nya mottagare av den typen. Välj en lagrad mottagare genom att använda den lokala adressboken, fjärradressboken eller en LDAP-server i [Adressbok], eller genom att trycka på en snabbvalsknapp i [Snabbval]. (Se "Begränsa sändfunktionen".)
OBS!
Du kan ange och skicka till upp till 256 mottagare åt gången. Om en gruppadresser däremot anges som mottagare, räknas varje mottagare i gruppen som en mottagare.
Om du försöker skicka till en filserver där [Bekräfta före sändning] är inställt på 'På', visas en skärm där du uppmanas ange filserverns lösenord. I så fall anger du filserverns lösenord. Om du vill registrera en filserver i en gruppadress, sätter du [Bekräfta före sändning] till "Av". Du kan inte skicka till en gruppadress som innehåller en filserver där [Bekräfta före sändning] angetts till 'På'. (Se "Registrera en filserveradress".)
Tryck på [Radera fil efter sänd.] om du vill att det valda dokumentet ska tas bort automatiskt när det har skickats.
Du kan inte skriva ut eller lagra dokumentet i en annan inlåda medan det skickas.
Om den valda mottagaren är en gruppadress som innehåller en brevlåda, skickas inte filen till den brevlådan, och lagras inte heller där.
De mottagare som har registrerats för snabbvalsknapparna på klientmaskinens snabbmeny uppdateras inte även om de registrerade snabbvalsknapparna på servermaskinen uppdateras. Kontrollera att mottagaren inte är gammal om du inte kan skicka till den.
4.
Tryck på knappen för filformat → välj ett filformat → tryck på [OK].
Det här steget är onödigt om du väljer I-Fax-mottagare.
VIKTIGT!
För vissa filformat kan tillvalsprodukter krävas. För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion"
OBS!
För mer information om filformat, se "Ställa in filformat"
5.
Tryck på [Alternativ] → välj önskat alternativ → tryck på [Stäng].
OBS!
För mer information om tillvalslägen, se "Scanna och skicka"
6.
Tryck på [Starta sändning].

OBS!
Filer med en upplösning på 1200 x 1200 dpi kan inte skickas, oberoende av mottagare.
6Y5R-143