Hanterbarhet

I det här avsnittet beskrivs hur du ökar maskinens kapacitet och förenklar hanteringen.
Statusmonitor/Avbryt
Du kan kontrollera status för maskinen, t.ex. jobbstatus, information om påfyllda papperskällor, återstående toner osv. Du kan även ändra jobbordning eller avbryta jobb.
Tillvalsprodukter
I det här kapitlet beskrivs de tillvalsprodukter som är tillgängliga för maskinen och deras funktioner. Du kan kontrollera nödvändiga tillvalsprodukter för varje funktion.
6Y5R-19Y