Pålitlighet

I det här avsnittet beskrivs hur du på ett enklare och bekvämare sätt använder maskinen.
Öka säkerheten
Maskinen är utrustad med omfattande säkerhetsfunktioner. Du kan minska risken för att information läcker ut pga. åtkomst till systemet av en obehörig användare och förfalskning av data.
Skriva ut rapporter
Du kan skriva ut olika typer av rapporter från maskinen, för att kontrollera inställningar och loggar.
6Y5R-1A0