Visa installationsloggen

Du kan visa installations/uppdateringsloggen från pekskärmen eller fjärrgränssnittet.
VIKTIGT!
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)

Med pekskärmen

Du kan kontrollera installationsloggen för systemalternativ med hjälp av pekskärmen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Registrera/uppdatera programvara].
3.
Tryck på [Software Management Settings] → [Select Log Display] → [Display Update Logs].

Använda fjärrgränssnittet

Du kan kontrollera installationsloggen för systemalternativ med hjälp av fjärrgränssnittet.
1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Visa loggar/kommunikationstest].
3.
Välj [Uppdateringsloggar] i listrutan Loggvy → klicka på [Växla].
6Y5R-01U