Installera systemalternativ (manuellt)

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar systemalternativ utan att ansluta maskinen till ett externt nätverk.

Inhämta en licensnyckel/licensfil

Hämta en licensnyckel eller licensfil innan du installerar ett systemalternativ.
Licensnyckel
Skaffa en licensnyckel om du vill installera ett systemalternativ med hjälp av pekskärmen.
Licensfil
Skaffa en licensfil om du vill installera ett systemalternativ med hjälp av fjärrgränssnittet.
VIKTIGT!
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)
OBS!
Förbered det licensåtkomstnummercertifikat som medföljde paketet.
Licensnyckeln/licensfilen kan inhämtas från följande webbplats:
http://www.canon.com/lms/license/
Följande information krävs för att inhämta en licensnyckel/licensfil:
Licensåtkomstnummer: Återfinns på licensåtkomstnummercertifikatet.
Enhetens serienummer: Visas nedtill till vänster i skärmen när du trycker på på maskinens kontrollpanel.
Vi rekommenderar att du använder fjärrgränssnittet om du vill installera flera systemalternativ.

Installera ett systemalternativ med hjälp av pekskärmen

Du kan registrera en licensnyckel och installera ett systemalternativ i maskinen med hjälp av pekskärmen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Registrera licens].
3.
Ange licensnyckeln med hjälp av - (siffertangenterna).
Information om alternativen visas nedan.
:
Tryck här för att flytta markörens position.
[Backsteg]:
Tryck här om du anger en felaktig siffra. Den sista siffran raderas så att du kan skriva siffran på nytt.
Om meddelandet <Värdet på licensnyckeln är felaktigt. Kontrollera licensnyckeln.> visas, tryck på [OK] → ange rätt licensnyckel.
Licensnyckeln kan inte registreras om meddelandet <Den funktion som krävs för installation är inte tillgänglig.> visas. Tryck på [OK] → avbryt registreringen.
4.
Tryck på [Start] → [OK].
Den registrerade funktionen blir tillgänglig när du startar om maskinen.

Installera systemalternativ med fjärrgränssnittet

Du kan installera systemalternativ i maskinen med hjälp av fjärrgränssnittet.
1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Manuell installation].
3.
Klicka på [Bläddra] → välj den licensfil du vill installera → klicka på [Nästa].
Licensfil: En fil med filnamnstillägget 'lic'.
OBS!
Du behöver inte ange någon programfil.
Du kan även ange filsökvägen till licensfilen genom att skriva den direkt.
4.
Klicka på [Installera].
6Y5R-01S