Kontrollera den nya fasta programvaran/ange leveransinställningar

Du kan kontrollera den nya fasta programvaran som är tillämplig med maskinen och ange leveransinställningarna.
VIKTIGT!
För att utföra denna procedur måste du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)
Om leveransdinställningarna anges, raderas hämtad fast programvara, fast programvara som är schemalagd att uppdateras samt leveransreservationer. Bekräfta innan du anger inställningarna.

Använda pekskärmen för att uppdatera

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Registrera/uppdatera programvara].
3.
Tryck på [Update Firmware] → [New Firmware].
4.
Verifiera den information som visas → tryck på [Next].
Information om alternativen visas nedan.
<Version>:
Visar den aktuella fasta programvarans version.
<Applicable Firmware>:
Visar den nya fasta programvara som är tillämplig med maskinen.
<Release Note>:
Om den nya fasta programvaran har en versionskommentar visas den informationen.
5.
Ange varje inställning → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
<Delivery Time>:
[Now]: Laddar ned den fasta programvaran efter att leveransinställningen har angetts.
[Set Time]: Laddar ned den fast programvaran vid ett angivet datum/klockslag. Ange datum och klockslag med formatet "åååå/mm/ddtt:mm:ss" med hjälp av siffertangenterna. (Exempel: För 1 maj 2014, 15:04, 5 sekunder anger du "20140501150405".)
<Timing to Apply>:
[Auto]: Den fasta programvaran installeras automatiskt när den har laddats ned.
[Manual]: Den fasta programvaran laddas endast ned. När den fasta programvaran ska installeras ställer du in från [Apply Firmware]. (Se "Installera den nedladdade fasta programvaran".)
*På samma sätt som du kan ange datum och tid för nedladdning av fast programvara med <Delivery Time> kan du ange datum och tid för installation av den fasta programvaran <Timing to Apply>.
<Updated Module Only>:
[On]: Laddar endast ned skillnaden mellan den aktuella och nya fasta programvaran.
[Off]: Laddar ned den nya fasta programvaran i sin helhet.
[E-Mail]:
Ange administratörens e-postadress. Du kan ta mot e-post om uppdateringsstatus som skickas från leveransservern.
[Comments]:
Ange en kommentar som automatiskt läggs till i e-postmeddelandet. Om modellbeteckningen anges kan du identifiera vilken enhetsstatus e-postmeddelandet handlar om.

Använda fjärrgränssnittet för att uppdatera

1.
Från fjärrgränssnittets förstasida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Levererad uppdatering] → [Bekräfta ny fast programvara].
3.
Verifiera den information som visas → ange nödvändiga inställningar → klicka på [Kör].
Information om alternativen visas nedan.
Fast programvara:
Aktuell version: Visar den aktuella fasta programvarans version.
Tillämplig fast programvara: Visar den nya fasta programvara som är tillämplig med maskinen.
Versionskommentar: Om den nya fasta programvaran har en versionskommentar visas den informationen.
Leveransinställningar:
Leveransschema:
[Leverera nu]: Laddar ned den fasta programvaran efter att leveransinställningen har angetts.
[Leverera vid angivet datum och klockslag]: Välj datum/klockslag (år, månad, datum och klockslag) för att ladda ned den fasta programvaran i listrutan.
Installationssätt:
[Auto]: Den fasta programvaran installeras automatiskt när nedladdningen är slutförd.
[Manuellt]: Den fasta programvaran laddas endast ned. När den fasta programvaran ska installeras ställer du in från [Installera fast programvara]. (Se "Installera den nedladdade fasta programvaran".)
*På samma sätt som du kan ange datum och tid för nedladdning av fast programvara med <Leveransschema> kan du ange datum och tid för installation av den fasta programvaran med <Tid för installation>.
Endast uppdaterad modul:
[På]: Laddar endast ned skillnaden mellan den aktuella och nya fasta programvaran.
[Av]: Laddar ned den nya fasta programvaran i sin helhet.
E-postadress:
Ange administratörens e-postadress. Du kan ta mot e-post om uppdateringsstatus som skickas från leveransservern.
Kommentarer:
Ange en kommentar som automatiskt läggs till i e-postmeddelandet. Om modellbeteckningen anges kan du identifiera vilken enhetsstatus e-postmeddelandet handlar om.

OBS!
Om en ny tillämplig fast programvara inte är tillgänglig visas ett felmeddelande.
När tiden för tillämpning av fast programvara har ställts in på Auto, installeras den nya fasta programvaran när den har hämtats från leveransservern. Efter installationen startar maskinen automatiskt om.
Du kan ange ett datum/klockslag upp till sju dagar senare för leveransschema.
6Y5R-01Y