Ta bort den nedladdade fasta programvaran

Du kan ta bort den nedladdade fasta programvaran.
VIKTIGT!
För att utföra denna procedur måste du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)
OBS!
Den fasta programvaran som hämtades med Schemalagd uppdatering kan även tas bort.

Använda pekskärmen för att uppdatera

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Register/Update Software].
3.
Tryck på [Update Firmware] → [Delete Firmware].
4.
Tryck på [Yes].

Använda fjärrgränssnittet för att uppdatera

1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Levererad uppdatering] → [Ta bort fast programvara].
3.
Klicka på [Ja].
6Y5R-022