Ta bort den schemalagda leveransen

Du kan ta bort den schemalagda leveransen av fast programvara.
VIKTIGT!
För att utföra denna procedur måste du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)

Använda pekskärmen för att uppdatera

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Register/Update Software].
3.
Tryck på [Update Firmware] → [Delete Scheduled Delivery].
4.
Tryck på [Yes].

Använda fjärrgränssnittet för att uppdatera 

1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Levererad uppdatering] → [Ta bort schemalagd leverans].
3.
Klicka på [Ja].
6Y5R-023