Justering av sadelhäftningsvikningens placering

Om du använder läget Sadelhäftning på Saddle Finisher-AN och märker att papperet inte falsas exakt mitt i häftet, kan du kompensera felet genom att justera positionen för sadelhäftningsvikningen.
I det här läget kan du justera vikningspositionen utan att ändra häftningspositionen.
Det här läget kan ställas in när Saddle Finisher-AN har monterats. (Se "Finisher-AN/Saddle Finisher-AN/Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU".)
VIKTIGT!
Om Saddle Finisher-AN har monterats på maskinen, kan du justera både häftposition och vikningens placering.
Om både sadelhäftningens position och vikningens placering är inte justerad mitten av papperet, justerar du vikningsplaceringen så att den stämmer med placeringen för sadelhäftning med [<Justera placering av sadelhäftningsfalsning>] och sedan justerar du sadelhäftningens position och vikningens placering i [<Ändra falsnings-/häftningsposition>]. [<Justera placering av sadelhäftningsfalsning>] justerar bara vikningens placering medan [<Ändra falsnings-/häftningsposition>] ändrar både sadelhäftningens och vikningens placering. För information om sadelhäftningsplacering, se "Justering av position i sadelhäft"

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Justera placering av sadelhäftningsfalsning].
3.
Justera placeringen av sadelhäftningens vikning genom att trycka på [] eller [] → tryck på [OK].
6Y5R-0JY