Justering av position i sadelhäft

Om en spalt uppstår i placeringen för sadelhäftningen och på mitten av papperet, ändrar du sadelhäftningens placering i papperskonfigurationen i de registrerade användarinställningarna.
Det här läget kan ställas in när Saddle Finisher-AN har monterats. (Se "Finisher-AN/Saddle Finisher-AN/Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU")
VIKTIGT!
Om Saddle Finisher-AN har monterats på maskinen, kan du justera både häftposition och vikningens placering.
Om både sadelhäftningens placering och vikningens placering inte är justerad med mitten av papperet, justerar du vikningsplaceringen så att den stämmer med placeringen för sadelhäftning med [<Justera placering av sadelhäftningsfalsning>] och sedan justerar du sadelhäftningens och vikningens placering i [<Ändra falsnings-/häftningsposition>]. [<Justera placering av sadelhäftningsfalsning>] justerar bara vikningens placering, medan [<Ändra falsnings-/häftningsposition>] justerar både sadelhäftningens och vikningens placering. För information om vikningsplacering, se "Justering av sadelhäftningsvikningens placering"

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Ändra plac. för falsn./häftn.].
3.
Välj det pappersformat som ska ändras → justera sadelhäftningspositionen genom att trycka på [] eller [] → tryck på [OK].
6Y5R-0JX