Tilldela genvägar

Du kan skapa genvägar till funktioner du använder ofta i [Alternativ]. Du kan även skapa kortkommandon för [Favorit- inst.]. För information om favoritinställningar, se "Lagra, återkalla och ta bort favoritinställningar (Favoritinställningar)" Dessa kortkommandon visas sedan på skärmarna med grundläggande funktioner.

Skapa genvägar till inställningar i [Alternativ]

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på .
3.
Tryck på [Registrera alternativgenvägar].
4.
Välj den knapp som ska registreras.
5.
Välj det läge för Alternativ som du vill tilldela som kortkommando → tryck på [OK].
Om du inte vill tilldela ett alternativ väljer du [Ej tilldelad].
6.
Tryck på [OK].

Tilldela en genväg till en registrerad [Favorit- inst.]-knapp

Du kan tilldela genvägar till tidigare registrerade favoritinställningsknappar.
Inställningar kan återkallas utan att visa en bekräftelseskärm från skärmen med grundläggande funktioner.
1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på .
3.
Tryck på [Registrera alternativgenvägar].
4.
Välj den knapp som ska registreras.
5.
Tryck på [Förinställda fav.-inst.] → välj tilldelade favoritinställningar → tryck på [OK].
OBS!
Om du vill använda den här inställningen måste du först registrera favoritinställningar. (Se "Lagra, återkalla och ta bort favoritinställningar (Favoritinställningar)".)
6.
Tryck på [OK].
Om du registrerar [2-sidig] och [2 på 1] som favoritinställningsknapp och skapar denna genväg, visas skärmen nedan.
6Y5R-0UF