Lagra, återkalla och ta bort favoritinställningar (Favoritinställningar)

Du kan lagra upp till nio kombinationer av kopieringsinställningar i favoritinställningsknappar. Du kan också ge dem namn som är lätta att komma ihåg.
Det är praktiskt att lagra kombinationer av inställningar du använder ofta på det här sättet.

OBS!
Kopieringsinställningarna som registrerats som [Favorit- inst.] tas inte bort även om du stänger av strömmen.
Du kan även lagra/redigera favoritinställningar genom att trycka på → [Registrera/redigera favoritinställningar].
Du kan även registrera favoritinställningar i kortkommandon. (Se "Tilldela genvägar".)
6Y5R-0UA