Återkalla och ta bort favoritinställningar

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Favorit- inst.].
3.
Välj önskad knapp.
Återkalla favoritinställningar:
Radera favoritinställningar:
Återkalla favoritinställningar:
Tryck på [OK].
Tryck på [Ja].
OBS!
Du kan ändra de återkallade kopieringsinställningarna innan du börjar kopiera.
Radera favoritinställningar:
Tryck på [Radera].
Tryck på [Ja].
OBS!
Namnet på knappen tas inte bort. För att ändra ett knappnamn, tryck på [Ändra namn].
Tryck på [Avbryt].
6Y5R-0UE