Ange/registrera scanningsformat

Du kan manuell ange ett scanningsformat när du scannar original som inte kan detekteras med [Autoformat]. Du kan också lagra det angivna scanningsformatet.

Inställningar för scanningsformat

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] ange mottagaren → tryck på knappen för scanningsformat.
2.
Välj önskat scanningsformat.
Om du vill scanna ett standardformat:
Om du vill välja ett scanningsformat som inte är standard och längre än A3:
Om du vill välja ett scanningsformat som inte är standard och mindre än A3:
Om du vill scanna ett format som inte är standard:
Om du vill scanna ett registrerat format:
Om du vill scanna ett standardformat:
Välj önskat scanningsformat.
Om du vill scanna ett A3-original med en bild som sträcker sig ända ut till kanterna utan att originalets yttre delar klipps av, placera originalet på originalglaset → tryck på [A3+]. (Se "Originalglas".)
Om du vill välja ett scanningsformat som inte är standard och längre än A3:
Tryck på [Långt original].
Om du vill scanna långa original vars bredd är 432 till 630 mm, trycker du på [Långt original].
VIKTIGT!
Om du scannar långa original från dokumentmataren, ska det extra utmatningsfacket inte dras ut för att förhindra att scannade original skrynklas.
Du behöver stödja originalen för hand när du matar in och ut papper.
Om du vill välja ett scanningsformat som inte är standard och mindre än A3:
Tryck på [Fritt format].
Du kan scanna dubbelsidiga original.
Om du vill scanna ett format som inte är standard:
Tryck på [Eget].
Tryck på [X] eller [Y] → ange scanningsformat i mm med siffertangenterna → tryck på [OK].
Originalglas
Om du vill scanna ett registrerat format:
Tryck på [Eget] → välj [Registrerat format 1] eller [Registrerat format 2] → tryck på [OK].
3.
Tryck på [OK].

Registrera scanningsformat

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → tryck på knappen för scanningsformat.
2.
Tryck på [Eget].
3.
Tryck på [Reg. format] → [Registrerat format 1] eller [Registrerat format 2].
4.
Tryck på [X] och [Y] → ange scanningsformatet i mm → tryck på [OK].
5.
Tryck på [Avbryt inställning] → [Avbryt].

VIKTIGT!
Du kan inte välja [Auto] när du scannar följande typer av original. Välj önskat scanningsformat.
Original med udda format
Mycket genomskinliga original, exempelvis overheadfilm
Original med extremt mörk bakgrund
Original mindre än A5 eller A5R
Notera följande när du ställer in [Eget]:
Placera originalen på originalglaset.
Skickade bilder roteras inte.
Notera följande när du ställer in [Långt original]:
Placera originalen i dokumentmataren.
Du kan endast ange ett zoomförhållande på 100 %.
Notera följande när du ställer in [Fritt format]:
Placera originalen i dokumentmataren.
6Y5R-101