Kontrollera status för förbrukningsartiklar och annan information

Du kan kontrollera status för förbrukningsartiklar, såsom återstående mängd toner och häftklammer. Du kan även kontrollera säkerhetskopieringsstatus för lagrade data.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Toner/annat].
Så här kontrollerar du toner och annan information:
Så här kontrollerar du säkerhetskopieringsstatus för de lagrade filerna:
Så här kontrollerar du toner och annan information:
Kontrollera återstående mängd toner och häftklammer, hur mycket minne som används i procent och mängden tonerspill.
OBS!
Återstående mängd toner visas i steg om 1 %. Nedan visas detaljer om återstående mängd toner.
Återstående toner
Status
Byte av tonerpatron
100 till 11%
OK
Byte krävs inte.
10 till 6%
Låg
Byte krävs snart.
5 % till 1 %
Tom (finns fortfarande bufferttoner)
Byt tonerpatronen.
0 %
Tom (bufferttonern är slut)
Byt tonerpatronen.
Nedan visas detaljer om återstående mängd och mängd avfall för andra förbrukningsartiklar.
Skärm
Återstående mängd rengöringsfilt
OK
100 till 8,5%
Nära låg
8,5 % till 2,1 %
Låg
2,1 % till 0 %
Tom
0 %
Skärm
Återstående mängd klammer
Återstående mängd sadelhäftningsklammer
Återstående mängd lim
OK
100 till 26%
Låg
25 till 1%
Tom
0 %
Skärm
Mängd tonerspill
OK
0 % till 95 %
Nästan full
96 % till 99 %
Full
100%
Ej ang.*
-
Skärm
Hålslagningsspill
Hålslagningsspill i hålslagsenhet
Klammerspill
Spill i limbindningsenhet
OK
0% till 95%
Nästan full
96% till 99%
Full*1
100%
Ej ang.*2
-
Skärm
Pappersskräp i pappersskärare
OK
0 % till 99 %
Full
100%
*1 Visas också när efterbehandlarens behållare för hålslagsskräp inte är korrekt placerad. Justera behållarens position.
*2 Spillbehållaren (t.ex. spillfacket) har inte placerats korrekt. Byt spillbehållaren.
Så här kontrollerar du säkerhetskopieringsstatus för de lagrade filerna:
Kontrollera säkerhetskopieringsstatus för de lagrade filerna:
OBS!
I tabellen nedan indikeras säkerhetskopieringsstatus.
Skärm
Status
-
Säkerhetskopia är tillgänglig.
Behandlar
Säkerhetskopierar lagrade filer.
För anvisningar om hur du konfigurerar säkerhetskopiering av lagrade data, se "Säkerhetskopiera lagrade data"
3.
Tryck på [Stäng].
6Y5R-15L