Kontrollera jobbstatus

Du kan kontrollera jobbstatus.

Pågående och väntande jobb

I skärmen Jobbstatus kan du granska status för pågående och väntande jobb.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus] → välj jobbtyp från listrutan.
3.
Kontrollera jobbstatus.
Tryck på  för att expandera listan.
OBS!
Ikonerna till vänster på skärmen visar status för jobbet. För information om ikoner, se "Ikoner i skärmen Jobb"
Om du väljer [Utskrift] som jobbtyp visas den ungefärliga väntetiden för varje jobb som ska bearbetas.
4.
Kontrollera enhetsstatus.
Meddelandet visas exempelvis när ett pappersstopp har inträffat.
5.
Tryck på [Stäng].

Slutförda jobb

I skärmen Jobblogg kan du kontrollera status för slutförda jobb.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobblogg] → välj jobbtyp från listrutan.
3.
Kontrollera jobbstatus.
4.
Kontrollera enhetsstatus.
Meddelandet visas exempelvis när ett pappersstopp har inträffat.
5.
Tryck på [Stäng].

OBS!
Det avbrutna jobbet visas som <Fel> i skärmen Logg.
Om det papper som angavs när jobbet utfärdades inte är tillgängligt, visas ett meddelande där du ombeds fylla på rätt papper. Fyll på papperet och återuppta jobbet.
Om [Tidsgräns för pausat jobb] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) har satts till "På", visas det jobb som har pausats för att det inte finns något papper tillgängligt för utskrift när jobbet tas emot som ett pausat jobb efter att den angivna tiden har löpt ut. För att återuppta utskrift av ett pausat jobb, fyll på papper → välj jobbet → tryck på [Detaljer] → [Fortsätt].
6Y5R-156