Pausa/återuppta utskriftsjobb

Med den här funktionen kan du pausa och återuppta pågående och väntande jobb. Du kan pausa och återuppta alla pågående utskriftsjobb och utskriftsjobb som skickats från en dator.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus] → välj [Utskrift] i listrutan.
OBS!
För att pausa/återuppta utskriften för ett kopieringsjobb, välj [Utskrift]. Om du väljer [Kopia], visas inte de knappar som krävs för denna åtgärd.
3.
Pausa/återuppta utskriftsjobb.
Pausa/återuppta alla utskriftsjobb:
Pausa/återuppta ett valt utskriftsjobb:
Pausa/återuppta alla utskriftsjobb:
Tryck på [Pausa alla utskriftsjobb].
[Pausa alla utskriftsjobb] ändras till [Återuppta alla utskriftsjobb] när du pausar ett utskriftsjobb.
Tryck på [Återuppta alla utskriftsjobb].
Pausa/återuppta ett valt utskriftsjobb:
Välj önskat jobb → tryck på [Detaljer].
Tryck på [Paus].
[Paus] ändras till [Fortsätt] när du pausar ett utskriftsjobb.
Tryck på [Fortsätt].
Tryck på [Stäng].
OBS!
Om du väljer ett utskriftsjobb och tryck på [Detaljer], tryck på [Pappers- matning] för att tvinga fram utskrift av utskriftsdata som finns kvar i minnet och tryck på [Hoppa över fel] för att tillfälligt inaktivera fel och fortsätta skriva ut. [Pappers- matning] och [Hoppa över fel] kan bara användas för utskriftsjobb som skickats från en dator.
Om det papper som angavs när jobbet utfärdades inte är tillgängligt, visas ett meddelande där du ombeds fylla på rätt papper. Fyll på papperet och återuppta jobbet. Om [Tidsgräns för pausat jobb] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) har satts till "På", visas det jobb som har pausats för att det inte finns något papper tillgängligt för utskrift när jobbet tas emot som ett pausat jobb efter att den angivna tiden har löpt ut. För att återuppta utskrift av ett pausat jobb, fyll på papper → välj jobbet → tryck på [Detaljer] → [Fortsätt].
4.
Tryck på [Stäng].
6Y5R-158