Käyttäjän käytettävissä olevien skannaustoimintojen rajoittaminen

Vain käyttäjänimellä ja salasanalla todennetut käyttäjät voivat käyttää tätä ajuria skannaamiseen.
Tätä toimintoa kutsutaan käyttäjien todennustoiminnoksi.
Tässä kerrotaan skannausmenettely ja käyttäjien todennustoiminnon tarvitsemien todennustietojen tallentamismenettely.

Käyttäjien todennustoiminnon tarvitsemien todennustietojen tallentaminen

Voit poistaa tarpeen asettaa todennustiedot jokaisella skannauskerralla tallentamalla tiedot etukäteen näiden ohjeiden mukaan.

Vaatimukset

Käyttäjien todennustoiminnon asettaminen laitteen puolella
Lisätietoja on laitteen oppaassa.

Toimet

1.
Valitse skannerina käytettävä laite Color Network ScanGear 2 Tool ‑ohjelmassa.
2.
Kohdassa [Skannerin tiedot] > [Käyttäjien hallinta] valitse [Käyttäjien todennus].
Vain [Käyttäjien todennus] saatetaan näyttää kohdassa [Käyttäjien hallinta] valitun skannerin mukaan.
3.
Valitse [Käyttäjien hallinta] > [Asetukset].
4.
Anna [Käyttäjien todennusasetukset] -valintaikkunassa [Käyttäjänimi] ja [Salasana] → napsauta [OK].
Jos haluat syöttää salasanan, valitse [Tallenna salasana] ja syötä salasana.
Jos haluat vahvistaa käyttäjänimen ja salasanan skannattaessa, valitse [Vahvista osastotunnus/PIN skannattaessa].
5.
Napsauta Color Network ScanGear 2 Tool ‑ohjelmaa varten [Lopeta].

Skannaaminen, kun käyttäjien todennustoiminto on asetettu

Vaatimukset

Skannerin valitseminen Color Network ScanGear 2 Tool ‑ohjelmassa
Sen vahvistaminen, että skanneri on online-tilassa

Toimet

1.
Tallenna todennustiedot tarvittaessa.
Määritä asetukset noudattamalla seuraavia ohjeita.
2.
Suorita skannaus.
3.
Jos [Vahvista käyttäjänimi/salasana] ‑valintaikkuna tulee esiin, syötä [Käyttäjänimi] ja [Salasana] → napsauta [OK].
Skannaaminen alkaa.
HUOMAUTUS
[Vahvista käyttäjänimi/salasana] ‑valintaikkunaa ei välttämättä näytetä käytettävän sovelluksen ja käyttöjärjestelmän yhdistelmän mukaan.
Tallenna tässä tapauksessa todennustiedot etukäteen Color Network ScanGear 2 Tool ‑ohjelman [Käyttäjien todennusasetukset] ‑valintaikkunaan käyttäjien hallintatoiminnon käyttämistä varten.

Aiheeseen liittyvää