Skenování s uživatelským nastavením

Zde je vysvětlen postup skenování s podrobným uživatelským nastavením, jako je orientace originálu a úprava barev.
POZNÁMKA
Při použití tohoto ovladače s režimem kompatibility WIA-TWAIN operačního systému atd. se zobrazí uživatelské rozhraní závislé na operačním systému a postup se od zde popsaného liší.

Podmínky

Výběr skeneru v nástroji Color Network ScanGear 2 Tool
Potvrzení, že skener je online

Postupy

1.
Vložte originály do zařízení.
Orientace originálů se liší podle umístění originálů.
Podavač: Vložte originály stranou pro skenování lícem nahoru.
Kopírovací sklo: Vložte originály stranou pro skenování lícem dolů.
2.
Vyberte funkci skenování z nabídky aplikace → vyberte [Color Network ScanGear 2].
Zobrazí se obrazovka nastavení skenování aplikace Color Network ScanGear 2.
Postup pro zobrazení obrazovky nastavení skenování se může lišit podle aplikace.
POZNÁMKA
V závislosti na aplikaci podporované TWAIN se může při výběru ovladače zobrazit ovladač kompatibilní s TWAIN i ovladač kompatibilní s WIA prostřednictvím režimu kompatibility WIA-TWAIN se stejným názvem.
Informace o vybraném skeneru lze zkontrolovat v nabídce [Soubor] > [Informace o skeneru] na obrazovce nastavení skenování.
3.
Zobrazte kartu [Rozšířená nastavení].
4.
Vyberte umístění, kde jsou originály umístěny v položce [Metoda skenování].
5.
Vyberte velikost originálu pro skenování v položce [Formát originálu] → podle potřeby zadejte rozsah pro skenování.
Rozsah skenování lze určit v položce [Náhled] nebo pomocí číselných hodnot.
Rozsah pro skenování můžete určit v oblasti náhledu
Tuto metodu můžete použít při skenování ze skleněné desky s jinou volbou než [Automaticky] vybranou v položce [Formát originálu].
(1) Klikněte na tlačítko [Náhled].
(2) Tažením myši v oblasti náhledu určete rozsah, který chcete skenovat.
Skenován je rozsah ohraničený tečkovanými čarami. V zadaném rozsahu můžete provést následující operace.
Přesun: Přetáhněte rámeček tečkované čáry.
Změna velikost: Přetáhněte úchyt (černý čtverec) nad obrysy rámečku.
Zrušení rozsahu skenování: Klikněte mimo zadaný rozsah.
Chcete-li určit rozsah pro skenování pomocí číselných hodnot
(1) Při skenování z podavače vyberte [Zadat oblast skenování] v položce [Formát originálu].
Položka [Oblast ke skenování] nemusí být v závislosti na podavači povolena.
(2) V položce [Oblast ke skenování] zadejte šířku a výšku rozsahu pro skenování v položce [Šířka] a [Výška].
6.
V případě potřeby nakonfigurujte další nastavení skenování.
7.
Klikněte na tlačítko [Skenovat].
Naskenovaný obrázek se zobrazí v aplikaci.
Pokud se obrazovka Color Network ScanGear 2 po skenování automaticky nezavře, klikněte na tlačítko zavřít v horní části obrazovky.
DŮLEŽITÉ
Obrazovku Color Network ScanGear 2 nepoužívejte, dokud se po kliknutí na [Skenovat] nezobrazí dialogové okno.

Související témata