Quản lý trạng thái quét theo nhóm

Bạn có thể tập hợp người dùng thành các nhóm như phòng ban và quản lý trạng thái quét bằng ID phòng ban.
Chức năng này được gọi là Quản Lý ID Phòng Ban.
Khi đặt chức năng Quản Lý ID Phòng Ban, chỉ những người dùng được xác thực trên thiết bị mới có thể quét bằng trình điều khiển này.
Phần này giải thích quy trình quét và quy trình lưu thông tin xác thực cần thiết cho chức năng Quản Lý ID Phòng Ban.

Lưu Thông tin xác thực cần thiết cho chức năng Quản Lý ID Phòng Ban

Bạn có thể loại bỏ yêu cầu đặt thông tin xác thực mỗi lần quét bằng cách thực hiện theo quy trình này để lưu thông tin trước.

Điều kiện tiên quyết

Đặt chức năng Quản Lý ID Phòng Ban trên thiết bị
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn của thiết bị.

Quy trình

1.
Trong Color Network ScanGear 2 Tool, hãy chọn thiết bị để sử dụng làm máy quét.
2.
Trong [Thông Tin Máy Quét] > [Quản Lý Người Dùng], chọn [Quản Lý ID Phòng Ban].
Chỉ có thể hiển thị [Quản Lý ID Phòng Ban] trong [Quản Lý Người Dùng], tùy vào máy quét đã chọn.
3.
Nhấp vào [Quản Lý Người Dùng] > [Cài đặt].
4.
Trong hộp thoại [Cài Đặt ID Phòng Ban/PIN], nhập [ID Phòng Ban] và [PIN] → nhấp vào [OK].
Để nhập mã PIN, chọn [Lưu PIN] và nhập mã PIN.
Để xác nhận ID phòng ban và mã PIN khi quét, chọn [Xác Nhận Thông Tin Xác Thực Khi Quét].
5.
Nhấp vào [Thoát] cho Color Network ScanGear 2 Tool.

Quét với Bộ chức năng Quản Lý ID Phòng Ban

Điều kiện tiên quyết

Chọn máy quét trong Color Network ScanGear 2 Tool
Xác nhận rằng máy quét đang trực tuyến

Quy trình

1.
Lưu thông tin xác thực theo yêu cầu.
Cấu hình cài đặt theo quy trình bên dưới.
2.
Tiến hành quét.
3.
Nếu hiển thị hộp thoại [Xác Nhận ID Phòng Ban/PIN], nhập [ID Phòng Ban] và [PIN] → nhấp vào [OK].
Bắt đầu quét.
LƯU Ý
Có thể không hiển thị hộp thoại [Xác Nhận ID Phòng Ban/PIN], tùy vào sự kết hợp của ứng dụng và hệ điều hành được sử dụng.
Trong trường hợp này, hãy lưu thông tin xác thực trước trong hộp thoại [Cài Đặt ID Phòng Ban/PIN] của Color Network ScanGear 2 Tool để sử dụng chức năng quản lý người dùng.

Chủ đề liên quan