Menukar Pengimbas Dalam Talian/Luar Talian

Ini menerangkan prosedur untuk tetapan fungsi pengimbas jauh dalam talian untuk menggunakan fungsi pengimbas pada peranti.
Apabila menggunakan fungsi selain mengimbas, tetapkan fungsi mengimbas kepada luar talian.
Bergantung pada peranti yang anda gunakan, anda boleh tetapkan dalam talian/luar talian secara automatik. Untuk butiran, rujuk kepada manual peranti.

Untuk Menggunakan Fungsi Imbas

1.
Tekan [Pengimbas] dalam skrin [Rumah] peranti.
2.
Tekan [Dalam Talian].
Pengimbas dalam talian.

Untuk Menggunakan Fungsi Selain Daripada Fungsi Imbas

1.
Tekan [Pengimbas] dalam skrin [Rumah] peranti.
2.
Tekan [Luar Talian] dalam skrin pengimbas jauh.
Pengimbas luar talian.
NOTA
Apabila data sedang dipindahkan, anda boleh menggunakan fungsi lain walaupun pengimbas luar talian.
Jika anda menekan [Luar Talian] semasa mengimbas, kotak dialog pengesahan pembatalan imbas dipaparkan. Mengklik [Ya] mengganggu imbasan dan pengimbas menjadi luar talian.