Príprava na inštaláciu a opatrenia

Táto časť opisuje prípravné postupy potrebné na inštaláciu ovládača a opatrenia, ktoré je potrebné prijať počas inštalácie.

Získanie inštalačného programu

Inštalačný program môžete získať jedným z nasledujúcich spôsobov.
Prevzatím z webovej lokality (32-bitová a 64-bitová verzia)
Prevzatím ovládača vo verzii Setup z webovej lokality spoločnosti (https://global.canon/).
Dodávané CD-ROM

Výber skenera

Ako skener môžete použiť zariadenie, ktoré ste vybrali v dialógovom okne [Zvoliť skener] zobrazenom po dokončení inštalácie. Keď budete chcieť prvýkrát použiť skener, dokončite nasledujúce úkony a vyberte skener.
Stanovené formáty pri výbere skenera
Potvrďte IP adresu alebo názov hostiteľa zariadenia, ktoré sa má použiť.
Podrobné informácie o sieťových nastaveniach zariadenia nájdete v návode k zariadeniu.
Potvrďte nastavenia funkcie overenia, ktorá sa má použiť (ak môžete používať funkciu overenia)
DÔLEŽITÉ
Ak chcete, aby sa zariadenie zobrazovalo vo výsledkoch vyhľadávania podľa názvu hostiteľa, musíte zaregistrovať zariadenie v službe DNS a nastaviť spätné vyhľadávanie v službe DNS. Ak nie je zaregistrované, čas vyhľadávania sa predĺži a výsledok sa zobrazí ako IP adresa. Podrobné informácie o nastaveniach služby DNS nájdete v návode k zariadeniu alebo vám ich poskytne správca siete.

Opatrenia, ktoré sa musia dodržiavať pri inštalácii

Pri inštalácii dávajte pozor na nasledujúce body.
Ak sa zobrazí stránka, ktorá vyžaduje povolenie zmien na počítači, zmeny povoľte.
Ak sa zobrazí okno Zabezpečenia Windows, ktoré uvádza, že vydavateľa ovládača nie je možné overiť, povoľte inštaláciu.
Ak už ovládač je nainštalovaný v prostredí, pri inštalácii nového ovládača sa vykoná aktualizácia existujúceho ovládača.