Inštalácia ovládača

Vysvetľuje položky, ktoré treba skontrolovať, a postupy týkajúce sa inštalácie ovládača.
Pozrite si položky, ktoré treba skontrolovať pred inštaláciou ovládača.
Pri odinštalovaní ovládača si pozrite aj tu uvedený postup.