Odinštalovanie ovládača skenera

Táto časť vysvetľuje postup odinštalovania ovládača skenera.
K dispozícii sú dva spôsoby odinštalovania: pomocou funkcie odinštalovania v systéme Windows a pomocou inštalačného programu.

Predpoklady

Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.
Zobrazí sa obrazovka [Pracovná plocha] (v prípade používania systému Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Postupy

Odinštalovanie pomocou funkcií systému Windows

1.
Zobrazte obrazovku odinštalovania v systéme Windows.
Zobrazenie z časti [Nastavenie]
Otvorte okno [Aplikácie] (alebo [Systém]) > [Aplikácie a súčasti].
Zobrazenie z časti [Ovládací panel]
Otvorte okno [Programy] > [Odinštalovať program].
2.
Vyberte možnosť [Color Network ScanGear 2] → kliknite na položku [Odinštalovať].

Odinštalovanie pomocou inštalačného programu

1.
Spustite inštalačný program ovládača.
2.
Kliknite na možnosť [Ďalej] na obrazovke spustenia odinštalovania.
3.
Kliknite na tlačidlo [Close].
Ak sa zobrazí správa s výzvou na reštartovanie počítača, riaďte sa pokynmi uvedenými v správe.

Príbuzné témy