Вибір сканера

Тут описано процедуру вибору пристрою в засобі Color Network ScanGear 2 Tool і його використання як сканера.
Використовувані пристрої можна вказати за допомогою IP-адреси чи імені хоста, а також вибрати серед пристроїв, виявлених в одній підмережі (мережі з тим самим мережевим ідентифікатором).
Можна також змінити вибраний сканер.

Необхідні умови

Установлення драйвера
Закриття екрана Color Network ScanGear 2
Засіб Color Network ScanGear 2 Tool не можна запустити в той самий час.
Призначені формати під час вибору сканера
Підтвердьте використовувану IP-адресу чи ім’я хоста пристрою.
Відомості про параметри мережі пристрою див. у посібнику до нього.
Підтвердження використовуваних параметрів функції автентифікації (якщо її можна використовувати)
ВАЖЛИВО
Щоб відобразити пристрій у результатах пошуку за допомогою його імені хоста, потрібно зареєструвати пристрій у службі DNS і налаштувати зворотний пошук DNS. Відсутність реєстрації призводить до збільшення часу виявлення та отримання IP-адреси в результаті. Щоб дізнатися більше про параметри DNS, див. посібник до пристрою чи зверніться до адміністратора мережі.

Процедури

1.
Запустіть засіб Color Network ScanGear 2 Tool → натисніть [Вибрати сканер].
Діалогове вікно [Вибрати сканер] засобу Color Network ScanGear 2 Tool автоматично запускається після встановлення драйвера. Перейдіть до кроку 2.
Засіб Color Network ScanGear 2 Tool можна запустити за допомогою наведеної нижче процедури.
Виберіть [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool] у списку програм у меню «Пуск».
Список програм можна також відобразити, вибравши меню «Пуск» > [Усі програми].
Виконайте наведену нижче процедуру, щоб запустити засіб Color Network ScanGear 2 Tool на екрані «Програми».
(1) Відобразіть екран [Програми].
Скористайтесь одним із наведених нижче способів.
Натисніть [] у нижній частині екрана [Пуск].
Клацніть правою кнопкою миші будь-де на екрані [Пуск] → натисніть [Усі програми] у нижній частині екрана.
(2) Натисніть [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
2.
У діалоговому вікні [Вибрати сканер] виберіть сканер → натисніть [OK].
Скористайтесь одним із наведених нижче способів, щоб вибрати сканер.
Зазначення IP-адреси чи імені хоста сканера
Виберіть [Указати адресу] → введіть IP-адресу чи ім’я хоста використовуваного пристрою в полі [IP-адреса або ім’я хоста].
Виявлення сканерів у мережі
(1) Виберіть [Пошук сканерів у мережі].
(2) Виберіть [IP-адреса] чи [IP-адреса або ім’я хоста] у розділі [Адреса, що відображається в результаті пошуку] → натисніть [Пошук].
(3) Виберіть сканер для використання в розділі [Результати пошуку].
3.
Підтвердьте дані [Інформація про сканер], що відображаються в засобі Color Network ScanGear 2 Tool.
[Керування користувачами]: якщо відображається кілька способів автентифікації, виберіть потрібний. Параметри, що використовуються для функції автентифікації, можна налаштувати в розділі [Параметри].
[Перевірити підключення]: дає змогу підтвердити, чи можна використовувати вибраний сканер.
4.
Натисніть [Вийти].

Пов’язані теми