De machine verplaatsen

Het apparaat is zwaar. Volg altijd de onderstaande procedures als u het apparaat gaat verplaatsen om lichamelijk letsel te voorkomen. Lees ook altijd de Belangrijke veiligheidsinstructies die meegeleverd zijn bij het apparaat, zodat u de veiligheidsvoorschriften goed kent voordat u het apparaat gaat verplaatsen.
Als het apparaat vervoerd gaat worden voor een verhuizing, als het permanent wordt afgevoerd, enzovoort, doorloop dan de volgende stappen om schade en defecten tijdens het vervoeren te voorkomen.
Verwijder de tonercartridges.
Gebruik de originele verpakking (doos) en verpakkingsmaterialen om het apparaat goed in te pakken.
1
Schakel het apparaat en de computer uit.
De machine uitzetten
2
Koppel de kabels en het netsnoer van het apparaat los in de numerieke volgorde zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
De kabels gemarkeerd met '*' zijn niet in alle configuraties van toepassing.
Als een optionele handset op het apparaat is gemonteerd, verwijder deze dan uit de houder.
 Stekker
 Netsnoer
 LAN-kabel*
 USB-kabel*
 USB-toestel*
 Handset*
 Externe telefoon*
 Telefoonkabel*
3
Verwijder de tonercartridge als u het apparaat over een grotere afstand gaat transporteren. Vervangen van de tonercartridge
4
Sluit alle geopende kleppen en breng de machine naar de nieuwe gebruikslocatie.
Het apparaat is zwaar (Technische gegevens hardware). Pas op dat u zich er niet aan vertilt.
Gebruik de handgrepen aan weerszijden van het apparaat en draag het apparaat met minimaal twee mensen.
Als de optionele papieraanvoer of de cassettesteun op het apparaat is geplaatst.
Ontgrendel de papieraanvoer of de cassettesteun voordat u het apparaat optilt, en vervoer de papieraanvoer of de cassettesteun afzonderlijk.
5
Zet het apparaat voorzichtig neer op de nieuwe gebruikslocatie.
Zie Installatiehandleiding voor informatie over het installeren van het apparaat nadat u dit hebt verplaatst. Handleidingen en hun inhoud
7J2C-0H0