Vervangen van de tonercartridge

Als de toner (bijna) op is, verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd een nieuwe tonercartridge voor te bereiden of de tonercartridge te vervangen. Bereid een nieuwe tonercartridge voor of vervang de tonercartridge volgens het weergegeven bericht.

Voorzorgsmaatregelen voor het vervangen van de tonercartridge

Raak de contactpunten () in het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Als u het papier niet kunt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer of servicemonteur.
Vervang geen tonercartridges totdat de melding waarin u wordt gevraagd dit te doen verschijnt.
Pak de tonercartridge uitsluitend bij de hendel beet.
Om te vermijden dat het trommeloppervlak () binnen het apparaat krassen krijgt of wordt blootgesteld aan het licht, dient u de elektrische contacten () van het tonergeheugen niet aan te raken ().
Voor meer informatie over elk bericht raadpleegt u Maatregelen bij elk bericht.
Voor informatie over de productnummers voor tonercartridges raadpleegt u Verbruiksmaterialen.
U kunt de huidige hoeveelheid resterende toner controleren. Het resterende tonerniveau controleren

Procedure voor het vervangen van de tonercartridge

Bij het vervangen van tonercartridges volgt u de instructies in de video en de hieronder geschreven instructies.
1
Open de klep aan de voorzijde.
2
Trek de tonercartridge eruit.
3
Haal de nieuwe tonercartridge uit de beschermende verpakking.
4
Schud de tonercartridge vijf of zes keer heen en weer zoals hieronder aangegeven om de toner in de cartridge gelijkmatig te verdelen. Leg de cartridge vervolgens op een vlakke ondergrond.
Haal in dit stadium de beschermende afdekking () nog niet van de trommel.
5
Verwijder de beschermklep van de drum.
6
Installeer de tonercartridge.
Lijn de tonercartridge uit met de tonergeleider () en druk hem in de gleuf tot hij niet verder kan.
Zorg ervoor dat het trommelgedeelte niet tegen de mond van de gleuf slaat.
Plaats de tonercartridge in de gleuf die is gemarkeerd met het juiste kleuretiket ().
7
Sluit de klep aan de voorzijde.
7J2C-0FX