Rapporten en lijsten afdrukken

U kunt rapporten en lijsten afdrukken om gegevens zoals het totale aantal gekopieerde pagina's, communicatieresultaten en machine-instellingen te controleren.

Een rapport van het aantal gekopieerde en afgedrukte pagina's afdrukken

Tellerrapport
U kunt een rapport afdrukken om het totale aantal van alle gekopieerde en afgedrukte pagina's, evenals het totale aantal gescande en gefaxte pagina's te controleren.
Lijst met tellerstanden
U kunt een lijst afdrukken om het totale aantal pagina's* dat is gekopieerd, afgedrukt en gescand, van elke afdelings-ID controleren. Om deze lijst af te drukken, moet u zich aanmelden met beheerdersbevoegdheden. Aanmelden bij de machine
* In dit rapport zijn de getallen gebaseerd op de gekopieerde of afgedrukte zijden van een pagina. De telling is bijvoorbeeld 1 als u afdrukt op één kant van een pagina, en de telling is 2 als u op beide kanten van de pagina afdrukt.

Een lijst met gebruiksgeschiedenis afdrukken

Als u op  (Statusmonitor) drukt, wordt het scherm Statusmonitor weergegeven, waarin u de gebruiksgeschiedenis voor elke functie kunt controleren, zoals kopiëren, afdrukken, e-mail verzenden, faxen/I-faxen verzenden/ontvangen, enz. Vanaf dit scherm kunt u ook de gebruiksgeschiedenis voor elke functie afdrukken.
Als "NG" verschijnt in de kolom RESULT in de afgedrukte lijst, controleert u het driecijferige getal dat wordt voorafgegaan door "#" om de reden en oplossingen te vinden.
Als  (Inst./Registrern) <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer> <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>, worden opdrachten van anderen dan de aangemelde gebruiker weergegeven als „***” en kunnen niet worden uitgevoerd. Als u zich aanmeldt met beheerdersbevoegdheden, worden de opdrachten van alle gebruikers weergegeven.
1
Druk op  (Statusmonitor).
2
Geef de verbruiksgeschiedenis van elke functie weer en druk een lijst af.
Kopieer-/afdruklogboek
Verzend-/ontvangstlogboek
Verzend-/ontvangstlogboek voor faxen
Opslaglogboek

Een communicatieresultatenrapport afdrukken

U kunt een lijst afdrukken met resultaten van verzending/ontvangst van faxen, e-mails of I-faxen, en resultaten voor het opslaan van items op de bestandsserver. Een rapport wordt automatisch afgedrukt of alleen bij het optreden van een fout. U kunt de instelling echter zo wijzigen dat alleen op een bepaalde tijd of helemaal niet wordt afgedrukt. Daarnaast kunt u het rapport als een CSV-bestand verzenden naar een opgegeven bestemming.
Als "NG" verschijnt in de kolom RESULT in de afgedrukte lijst, controleert u het driecijferige getal dat wordt voorafgegaan door "#" om de reden en oplossingen te vinden.
Als  (Inst./Registrern) <Beheerinstellingen> <Apparaatbeheer> <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>, worden opdrachten van anderen dan de aangemelde gebruiker weergegeven als „***” en kunnen niet worden uitgevoerd. Als u zich aanmeldt met beheerdersbevoegdheden, worden de opdrachten van alle gebruikers weergegeven.
Communicatiebeheerrapport
U kunt de machine zo configureren dat het rapport automatisch wordt afgedrukt of als een CSV-bestand naar bestemmingen die in het adresboek zijn opgeslagen, wordt verzonden wanneer een bepaald aantal communicatieresultaten, inclusief verzonden of ontvangen faxen, e-mails en I-faxen, evenals items die op de bestandsserver zijn opgeslagen, is bereikt. U kunt de machine ook zo configureren dat het rapport op een bepaald tijdstip wordt afgedrukt of als een CSV-bestand wordt verzonden.
TX-resultaatrapport
U kunt de machine zo configureren dat het rapport voor verzendingsresultaten, inclusief verzonden faxen, e-mails en I-faxen, evenals items die op de bestandsserver zijn opgeslagen, automatisch wordt afgedrukt. U kunt de instelling ook zo configureren dat het rapport alleen bij een fout wordt afgedrukt. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om dit rapport te kunnen afdrukken.
Faxactiviteitenrapport
U kunt de machine zo configureren dat een rapport automatisch wordt afgedrukt bij het verzenden of ontvangen van een fax of dat het rapport als een CSV-bestand wordt verzonden naar bestemmingen die in het adresboek zijn opgeslagen wanneer het opgegeven aantal verzonden of ontvangen faxen is bereikt. U kunt de machine ook zo configureren dat het rapport op een bepaald tijdstip wordt afgedrukt of als een CSV-bestand wordt verzonden.
Fax TX resultaatrapport
U kunt de machine zo configureren dat het rapport telkens als een fax wordt verzonden, automatisch wordt afgedrukt. U kunt de instelling ook zo configureren dat het rapport alleen bij een fout wordt afgedrukt.
Fax RX-resultaatrapport
U kunt instellen dat er bij elke ontvangen fax automatisch een Fax RX-resultaatrapport wordt afgedrukt. Het is ook mogelijk om in te stellen dat het rapport alleen bij een fout wordt afgedrukt.
Vertrouwelijke fax postbus RX-rapport
U kunt de machine zo configureren dat het rapport wanneer een ontvangen fax wordt opgeslagen in het vertrouwelijke faxpostvak, automatisch wordt afgedrukt. U kunt de instelling ook zo configureren dat het rapport niet wordt afgedrukt.
Printerrapport
U kunt de gegevens van een printerstuurprogramma, zoals de lettertypelijst en status, afdrukken en controleren.

Een lijst met instellingen afdrukken

Gegevens en instellingen die in de machine zijn geregistreerd, zoals geregistreerde bestemmingen, verzend-/ontvangstinstellingen, faxinstellingen, doorzendvoorwaarden, enz., kunnen als lijst worden afgedrukt.
Adreslijsten
U kunt een lijst afdrukken met bestemmingen die in het adresboek of onder snelkiestoetsen zijn geregistreerd.
TX-/RX-lijst met gebruikersgegevens
U kunt een lijst afdrukken met de instellingen die zijn geconfigureerd voor <Verzenden> en <Ontvangen/Doorzenden> onder  (Inst./Registrern).
Lijst met gegevens faxgebruikers
U kunt een lijst afdrukken met de instellingen die zijn geconfigureerd voor de faxfunctie door het gebruiken van <Verzenden> en <Ontvangen/Doorzenden> onder  (Inst./Registrern).
Doorzendinstellingen
U kunt een lijst afdrukken met geconfigureerde fax- en I-faxdoorzendinstellingen door <Ontvangen/Doorzenden> te gebruiken onder  (Inst./Registrern). U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.
Netwerkinstellingenlijst
U kunt een lijst afdrukken met de instellingen die zijn geconfigureerd voor <Netwerk> in <Voorkeuren> onder  (Inst./Registrern).
Systeemgegevenslijst
U kunt een rapport afdrukken met informatie over de toepassingen en sommige systeemtoepassingen die op de machine zijn geïnstalleerd. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.
Registratielijst voor LDAP-servers
U kunt een lijst afdrukken met LDAP-serverinstellingen die in de machine staan geregistreerd. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.
IPSec-beleidslijst
U kunt een lijst afdrukken met IPSec-beleidsinstellingen die in de machine staan geregistreerd. U moet zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden om deze lijst te kunnen afdrukken.

Rapporten afdrukken over de gebruiksstatus van de verbruiksmaterialen

U kunt rapporten afdrukken over de status van de verbruiksmaterialen en de gebruiksstatus van tonercartridges.
Statusrapport verbruiksmaterialen
U kunt rapporten controleren over de status van verbruiksmaterialen in de machine.
Logboek over tonercartridge
U kunt rapporten controleren over de gebruiksstatus van de tonercartridges.
7J2C-0HF