Vervangen van het tonerafvalreservoir

Als de tonerafvalbak bijna vol of vol is, verschijnt een bericht dat u een nieuwe tonerafvalbak moet klaar zetten of dat u de tonerafvalbak moet vervangen. Bereid een nieuwe tonerafvalbak voor of vervang de tonerafvalbak volgens het weergegeven bericht.

Voorzorgsmaatregelen voor het vervangen van de tonerafvalbak

Raak de contactpunten () in het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
Vervang het tonerafvalreservoir niet voordat de melding waarin u wordt gevraagd dit te doen op het touch panel display verschijnt.
De tonerafvalbak is een container voor het verzamelen van ongebruikte toner die achterblijft bij het afdrukken.
Voor meer informatie over elk bericht raadpleegt u Maatregelen bij elk bericht.
Voor informatie over het modelnummer van de tonerafvalbak raadpleegt u Verbruiksmaterialen.
U kunt de resterende hoeveelheid ruimte in de tonerafvalbak controleren.
De resterende ruimte in de tonerafvalbak controleren

De tonerafvalbak vervangen

Bij het vervangen van de tonerafvalbak wordt de procedure ook weergegeven op het scherm. Controleer naast de volgende procedure ook de informatie op het scherm.
1
Open de klep aan de voorzijde.
2
Open de linkerklep.
3
Verwijder de afvaltonerhouder samen met de linkerklep.
Zorg ervoor dat u de houder niet kantelt. Bij het kantelen van de afvaltonerhouder zou u de verzamelde toner morsen.
4
Haal de tonerafvalbak uit de beschermende verpakking.
Het is niet toegestaan de tonerafvalbak te demonteren of aan te passen.
5
Plaats de nieuwe tonerafvalbak en sluit de linkerklep.
6
Sluit de klep aan de voorzijde.
7J2C-0FY