Andere machines en geheugenmedia gebruiken

De machine kan direct gegevens gebruiken die zijn opgeslagen op andere Canon-machines die zijn aangesloten op het netwerk en gegevens die zijn opgeslagen op geheugenmedia. Hierdoor kunnen gegevens worden afgedrukt en kunnen bewerkingen op mappen en bestanden worden uitgevoerd. Documenten kunnen ook met deze machine worden gescand en direct op een andere machine of op geheugenmedia worden opgeslagen.
Machines gebruiken die zijn verbonden met het netwerk
Door de volgende locaties te registreren als verbindingsbestemmingen voor de machine, zijn ze direct toegankelijk en kunnen ze worden gebruikt vanaf de machine.
Gedeelde ruimte (Geavanceerde ruimte) van een andere Canon-machine
Windows-server
U kunt het bestandsbeheer van de Windows-server of de Geavanceerde ruimte van een andere machine direct gebruiken. Een andere machine of servernetwerk gebruiken
Gebruik van geheugenmedia, zoals USB-geheugen
U kunt de gegevens ook gebruiken op een computer die niet verbonden is met het netwerk via geheugenmedia die compatibel zijn met USB-standaard. Voorbereidingen zijn vereist voor het gebruik van geheugenmedia. Gebruik van geheugenmedia
7J2C-07C