Een bericht wordt weergegeven dat u contact moet opnemen met uw dealer of servicevertegenwoordiger.

Als de machine niet normaal kan functioneren vanwege een probleem, wordt een bericht weergegeven op het aanraakscherm. Controleer de verwijzing in het weergegeven bericht.

Als een bericht wordt weergegeven dat u contact moet opnemen met uw dealer of of servicevertegenwoordiger

1
Start de machine opnieuw op.
Druk op de hoofdschakelaar om de stroom uit te zetten (De machine uitzetten), wacht langer dan 10 seconden en schakel de stroom weer in (De machine aanzetten).
Bedenk dat gegevens die wachten op verwerking worden gewist wanneer u de stroom uitschakelt.
2
Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, bereid dan de volgende informatie voor.
Productnaam
Uw dealer of servicevertegenwoordiger waar u de machine hebt gekocht
Het probleem (de specifieke bewerking die u uitvoerde, het resultaat en het symptoom, enz.)
De code die wordt weergegeven op het aanraakscherm
Er zijn mogelijk meerdere codes zichtbaar.
3
Schakel de stroom van de machine uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of servicevertegenwoordiger.
Sluit het netsnoer niet aan en verwijder het ook niet met natte handen, omdat dit een elektrische schok tot gevolg kan hebben.
Pak altijd de stekker vast wanneer u het netsnoer uit de wandcontactdoos verwijdert. Trekt u aan het netsnoer, dan kan de kernbedrading breken of het netsnoer beschadigen. Indien het netsnoer is beschadigd, kan dit een stroomlekkage veroorzaken, hetgeen brand of een elektrische schok tot gevolg kan hebben.

Wanneer de knop <Modus beperkte funct.> wordt weergegeven

U kunt de machine blijven gebruiken voordat het probleem is opgelost door de functies te beperken.
1
Druk op <Modus beperkte funct.>.
2
Druk op <Ja> om de machine te herstarten.
De machine wordt opnieuw opgestart in de modus Beperkte functies.
Als het probleem is opgelost, verdwijnt het bericht dat u contact moet opnemen met uw dealer of servicevertegenwoordiger uit de linkerbenedenhoek van het scherm.
Beschikbare functies wanneer de afdrukfunctie beperkt is:
Fax, Scannen, Externe scanner, Cursus, Snelmenu, Statusmonitor, UI op afstand
Beschikbare functies wanneer de scanfunctie beperkt is:
Toeg. opgesl. best., Fax/I-Fax in-bak, Afdrukken, Cursus, Snelmenu, Statusmonitor, UI op afstand
Afhankelijk van de fout wordt het proces voor het opslaan van systeeminformatie uitgevoerd nadat de fout is opgetreden. Schakel de machine pas uit als het proces is voltooid.

Wanneer het bericht <Deze functie is op dit moment niet beschikbaar. U kunt andere functies gebruiken met [Home].> wordt weergegeven

Dit bericht wordt weergegeven wanneer u een beperkte functie selecteert in de modus Beperkte functies of als de afdruk- of scanfunctie beperkt is. Selecteer een andere functie in het <Home>-scherm. Raadpleeg (Wanneer de knop <Modus beperkte funct.> wordt weergegeven) voor de beschikbare functies.
7J2C-0J0