Cassette Feeding Unit-AV

Gjør at du kan legge til en papirskuff. Ved å legge i papir av ulik størrelse i tilleggspapirskuffen blir det mindre jobb å bytte papir.

Papirskuff Grunnleggende metode for innlegging av papir

Legg inn papir.

Høyre deksel

Åpne dette dekselet når du fjerner fastkjørt papir inni maskinen. Papirstopp i en papirkilde
Opptil to Paper Feeder PF-D-enheter kan monteres på toppen av Cassette Feeding Unit-AV. Opptil tre papirkilder kan legges til.
Se Installasjonsveiledning for monteringsprosedyren for Paper Feeder PF-D og Cassette Feeding Unit-AV.
7J2E-0L3