Papirstopp i en papirkilde

Sjekk stedet for fastkjørt papir på skjermen, og følg prosedyren under for å fjerne papiret.

Fjerne papirstopp i papirskuff 1

1
Åpne det høyre dekselet.
2
Fjern det fastkjørte papiret i leveringsenheten.
1
Løft opp leveringsenheten.
2
Før de grønne spakene på begge sidene av transportføreren nedover.
3
Dra ut papiret forsiktig.
Trekk ut papiret mens du holder det så flatt som mulig for å hindre at ufestet toner faller av.
3
Fjern det fastkjørte papiret i papirskuffen.
1
Dra ut papirskuffen til den stopper.
2
Dra ut papiret forsiktig.
3
Sett inn papirskuffen.
4
Lukk det høyre dekselet.
Når meldingen fortsatt vises
Papiret kan være fastkjørt på flere steder. Kontroller andre steder og fjern eventuelt fastkjørt papir. Hvis meldingen fortsatt vises, kontrollerer du om det høyre dekselet er godt lukket.

Fjerne papirstopp i papirskuff 2, 3 og 4

Fjern fastkjørt papir i papirskuff 3 og 4 ved å følge samme prosedyre som for papirskuff 2.
1
Åpne det høyre dekselet.
2
Fjern det fastkjørte papiret i leveringsenheten.
1
Løft opp leveringsenheten.
2
Før de grønne spakene på begge sidene av transportføreren nedover.
3
Dra ut papiret forsiktig.
Trekk ut papiret mens du holder det så flatt som mulig for å hindre at ufestet toner faller av.
3
Lukk det høyre dekselet.
4
Åpne det høyre dekselet på papirmateren.
5
Før den grønne spaken nedover for å åpne transportføreren.
6
Dra ut papiret forsiktig.
7
Trekk ut papirskuffen til den stopper, og trekk papiret forsiktig ut.
8
Sett inn papirskuffen.
9
Lukk det høyre dekselet på papirmateren.
Når meldingen fortsatt vises
Papiret kan være fastkjørt på flere steder. Kontroller andre steder og fjern eventuelt fastkjørt papir. Hvis meldingen fortsatt vises, kontrollerer du om det høyre dekselet er godt lukket.
7J2E-0J6